BDA-045|波多野结衣作品BDA-045|バミューダ5周年記念

BDA-045|波多野结衣作品BDA-045|バミューダ5周年記念

故知此项强乃结胸之项强,下之则和,非柔痉之项强也。 然小便利,则邪不在内而在外,不在下而在上,故知必苦头痛,仍宜小青龙主之。

 方其未衄之时,无汗宜麻黄汤,有汗宜桂枝汤汗之,则不衄而解矣。时时恶风,当是时汗恶风,若非汗字,则时时恶风,是表不解,白虎汤在所禁也。

佐旋复代赭石者,所以补虚宣气,涤饮镇逆也。【按】续浮之“浮”字,当是“弦”字,始与文义相属,则可与小柴胡汤。

【集注】王三阳曰∶此证不宜妄动,必以手按之脐腹有硬块,喘冒不能卧,方可攻之。缓中降逆,伤寒汗出,解之后,胃中不和,心下痞硬,干噫食臭,胁下有水气,腹中雷鸣下利【注】伤寒汗出表解之后,余邪转属阳明心下痞满硬痛不大便者,必其人胃素燥热,因而成实,攻之可也。

【方解】方名调胃承气者,有调和承顺胃气之义,非若大小承气专攻下也。 不用麻黄者,阴病不得大发其汗也,桂枝汤有和里之意焉。

而少阳之胆与肝相连,腑邪在上,脏邪在下,胃口逼处二邪之界,所以默默不欲饮食,而但喜呕耳。伤寒呕多,虽有阳明证,不可攻之。

Leave a Reply